Ing. Jaromír Dlabač

Solární a teplovodní systémy

Kotle na biomasu, teplovodní krby či kamna

Zabýváme se převážně dodáním, montáží a servisem kotlů, krbových vložek, kamen od firem Atmos, Orlanski, Bef Home, CTM, HS Flamingo a dalších.

Provádíme kontroly zdrojů na pevná paliva dle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb* od výrobců: Bef Home, Attack, HS Flamingo, Orlan, CRANP KOVO. V případě zdroje (kotle, krbu či kamen) jiného výrobce, nás kontaktujte pro upřesnění.

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou (prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen "odborně způsobilá osoba")), přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

Pomůžeme s výběrem a instalací zdroje vytápění domu a ohřevu užitkové vody, jako je kotel na tuhá paliva, teplovodní krb či kamna. 

- ZPLYNOVACÍ KOTLE, KOTLE NA DŘEVO A BIOMASU
 

- TEPLOVODNÍ KRBY, KAMNA: Katalog krbových vložek-Bef

 

 

                                                                                             - KAMNA NA PEVNÁ PALIVA

Proč oslovit naši firmu ...

-   Zpracování nabídek zdarma

-   Poradenské služby

-   Snížíme Vaše náklady na bydlení

-   Kompletní řešení vytápění i chlazení domu

-   Dlouholetá zkušenost

-   Vyřízení dotací

-   Záruční i pozáruční servis

Rychlý kontakt

Ing. Jaromír Dlabač

Dolnozahradská 910/E

767 01 Kroměříž

Tel. +420 573 330 483

Mob. +420 602 433 147

Email: j.dlabac@email.cz